Výstava ateliérových prací

Anotace

Projekt je jednou ze čtyř parcel tvořících nový rezidenční blok vymezený ulicemi Párkany a Hronova. Danou parcelou tvořící blok však prochází pěší cesta vedoucí Náchodem. V této době je však potlačena sídlištní strukturou. V rámci podpoření pěší cesty se půdorysná stopa rozevírá směrem k hradu a centru města a tvoří jakousi venkovní pasáž. Vnitřní atrium s aktivním parterem je tak poskytnuto nejen obyvatelům, ale i kolemjdoucím návštěvníkům. Vznikají tak na první pohled dva rezidenční domy, tvořící kompaktní celek. Jihozápadní objekt výškově ustupuje druhému a poskytuje méně osluněné straně více světla. Společným prvkem je kovová balkonová konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov