Závěrečné práce

Masterplan ostrova štvanice a sportovní centrum

Bc. Ondřej Teplý

Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se věnuje celkovému řešení pražského ostrova Štvanice. Součástí masterplanu je návrh pásu zástavby podél nábřeží ostrova se sportovní náplní. Projekt řeší napojení ostrova na přilehlé městské čtvrti návrhem pěších lávek. Součástí řešení je konsolidace zastavěných ploch a městské zeleně. V podrobnějším měřítku je navrženo sportovní centrum s 50m plaveckým bazénem, sportovišti a fitness centrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.