Výstava ateliérových prací

ROZKVĚT

Bc. Vít Veselý

Anotace

Tato multifunkční stavba je umístěna na ulici Vršovická, tak že společně s Pollerovou budovou vytváří hlavní vstup do vnitra celého nově řešeného bloku. Pro toto umístnění je stavba a její parter navržen v takových křivkách, které budou zvát kolem procházející lidi dovnitř a zároveň neodhalí celé kouzlo vnitrobloku. Až při vstupu se postupně začne odkrývat džungle, která návštěvníka čeká uvnitř celého dvojbloku. Zároveň tato geometrie umožňuje vytvořit velké terasové zahrady. Tím je dodržen celkový urbanistický koncept území, který z dvojbloku bývalé továrny vytváří zelený kaňon, tvořený především bytovou zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.