Závěrečné práce

Plovoucí sousedství

Bc. Martin Jezdinský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout využití vodní plochy Holešovického přístavu. Zpracované území je rozděleno vodní plochou přístavu na dvě části a jejich propojení je řešeno navrženým mostem. Území je navrženo se záměrem přiblížit ho co nejvíce veřejnosti i pro sportovně rekreační funkci (marina). Plovoucí jednotky uspořádané jako řadové domy tvoří celek s veřejným prostorem plovoucího klubu. Navrhované architektonické řešení zdůrazňuje funkci jednotlivých objektů s důrazem na detail a volbu materiálu. Návrh je doplněn o koncept využití Bubenského nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.