Výstava ateliérových prací

Výzkumná Horská Stanice

Tomáš Sedláček

Anotace

Horská výzkumná stanice se nachází v oblasti bývalých Jestřábích boud a bude sloužit jako výzkumná stanice České Zemědělské Univerzity. Hmota je založena na kontrastu mezi dvěma funkčně odlišnými provozy: nižší západní budova slouží k ubytování výzkumníků, správce objektu a k umístění technických zařízení. Vyšší budova, umístěna východněji, je členěna do válcovitých hmot stojících na masivních pilířích, a slouží jako samotná výzkumná stanice. Nachází se zde společenská místnost, společná kuchyně s jídelnou, biologická laboratoř, mikrobiologická laboratoř, zemědělská laboratoř, observatoř a meteorologická stanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský