Výstava ateliérových prací

Južný vstup do historického centra

Veronika Černecká

Anotace

Návrh rieši nové urbanistické usporiadanie na rozhraní starého a nového mesta Čáslav. V súčasnosti sa tu nachádza hlavná dopravná tepna mesta, nízkopodlažný supermarket s parkoviskom a už nevyhovujúca škôlka. Základom pre urbanistický návrh bola zmena súčasnej hlavnej komunikácie na križovatku, ktorá spomalí dopravu v obytnej časti mesta. Súčasná pešia zóna je predĺžená až do nového mesta, kde sa nachádza nová bytový dom so supermarketom v parteri a dvojpodlažným podzemným parkingom. Pešia zóna je ukončená na juhu novým námestím s bosketom a mestským mobiliárom. Na konci starej pešej zóny je navrhnutý nový bytový dom s aktívnym parterom a podzemným parkovaním pre obyvateľov. Budova škôlky je nahradená novou, umiestnenou hlbšie v parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.