Výstava ateliérových prací

Libčice - komunitní město

Bc. Lenka Kovářová

Anotace

Konceptem projektu je budoucí rozvoj Libčic nad Vltavou. Návrh se zaměřuje na vytvoření nové čtvrti podporující komunitní život. Jedná se o prostředí, ve kterém obyvatelé poznají nejen své sousedy, ale kde se zároveň zapojují do aktivit svého okolí. Každá domácnost využívá výhod sdílených prostor, které podněcují sociální život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.