Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Studentský dům RASTR

Erik Holica

Anotace

Jednoduchost, pravidelnost, dostupnost. Studentský dům Rastr je vize do budoucnosti studentského bydlení vě měste. Dům propojují komerční a sportovní funkce, které umožnují kontakt jak s věřejností, tak i se samotnými obyvateli. Výrazná rastrová forma bude tvořit identitu nejen svým vzhledem, ale i diverzitou ubytovacích služeb podle novodobých nároků na bydlení. Jednoduché prostory tvoří komplexní celek, který je schopen obývat přibližně tři sta studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.