Ateliéry

Ateliér Tesař–Barla

Odborný asistent

Chceme vzbudit odvahu, radost a neztratit pokoru! A to vše s vědomím, že i mistr tesař se někdy utne.

Naší snahou je rozvíjet vaše kritické myšlení. Prověřit smysluplnost zadání a vztahů místa. Najít potenciál či problém, na který upozorníte nebo odpovíte esejí a následně samotným návrhem. Během semestru spolupracujeme s filosofy a teoretiky z Ústavu teorie a dějin architektury.  Na dílčí prezentace zveme odborníky různých profesí. Architektura je mezioborová disciplína!

Pro každé zadání hledáme architekta, který má ve svém portfoliu stavbu(y) dané typologie. Jako "host ateliéru" nás provede v rámci exkurze po realizaci a je hlavním kritikem při prezentacích.

tento semestr to bude (LS 24) Jan Kalivoda a Vojta Kaas (PROGRES)

ZS 23/27 Josef Pleskot

LS23 Radek Šíma (Atelier 6)

ZS 22/23 Peter Lacko (AL.T.) 

Abychom ušetřili energii, kterou z nás kritické myšlení vysává, ladíme ve spolupráci s pedagogy MOLABu práci s BIM nástroji ARCHICAD a REVIT, abyste nemuseli při kreslení myslet :-) Na ARCHICAD tu máme jednoho z nejlepších znalců a uživatelů tohoto programu, skvělého architekta Martina Rosu. Dobře zpracované závěrečné práce (BP/DP) získají BIM certifikát.

  DAY PROGRAM THEME STUDENTS TASK BAKALÁŘI / DIPLOMANTI
1 Mon - 19.02. introduction general instructions / task and plot details sources datas studing  
Thu - 22.02. philosophy  / consultation  urbanism connestions / plot regulation PLOT VISIT (Hořín from 15:00)  
2 Mon - 26.02. consultation typology / urbanism EXCURSION LYSOLAJE  + PRESENTATION REFERENCES  
Thu - 29.02. philosophy  / consultation typology / urbanism   PREZENTACE *
3 Mon - 04.03. consultation typology / urbanism / volume    
Thu - 07.03. philosophy  / consultation typology / urbanism / volume    
4 Mon - 11.03. consultation typology / urbanism / volume    
Wed - 14.02. philosophy  / consultation typology / urbanism / volume    
5 Mon - 18.03. consultation typology / urbanism / volume PRESENTATION CONCEPT  
Thu - 21.03. BIM / consultation layouts   PREZENTACE **
6 Mon - 25.03. consultation layouts    
Thu - 28.03. BIM / consultation    
7 Mon - 01.04. FREE layouts / facades ESSEY DEADLINE  
Thu - 04.04. BIM / consultation    
8 Mon - 08.04. consultation layouts / facades    
Thu - 11.04. BIM / consultation    
9 Mon - 15.04. consultation layouts / facades / material and construction details    
Thu - 18.04. BIM / consultation    
Fri - 19.04.
WORKSHOP MĚLNÍK
layouts / facades / material and construction details    
Sun - 21.04.    
10 Mon - 22.04. consultation layouts / facades / material and construction details   PREZENTACE***
Thu - 25.04. BIM / consultation    
11 Mon - 29.04. consultation layouts / facades / material and construction details DESIGN PRESENTATION  
Thu - 02.05. WEND. SCHEDULE    
12 Mon - 06.05. consultation final design / renders    
Thu - 09.05. WORKSHOP GRAPHIC    
13 Mon - 13.05. consultation final proposal layout    
Thu - 16.05. BIM / consultation    
14 Mon - 20.05. FA 24/7      
Sun - 26.05. FA 24/7    
  Mon -  27.05.   12 AM
final presentation / portfolio / renders / model
DESIGN PRESENTATION  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.