Výstava ateliérových prací

Dům 68

Petra Nárovcová

Anotace

Dům, který připomíná památku Marie Charouskové i místo nešťastné události, nazývám jako Dům 68, jehož číslo odkazuje na nešťastný rok plný nevinných a zbytečných obětí. Hlavní funkcí Domu 68 jsou výstavní prostory pro galerii 20. století, tedy 3 velké sály, kterými je návštěvník provázen po rampách. V podzemních podlažích na galerii navazuje víceúčelový sál se 120 sedadly u projekce a dalšími 70 místy k sezení v bistru. Jednoduchá a čistá forma dvou na sebe kolmých budov reprezentuje dva děje, dvůr Domu 68 zase jasně kopíruje rozměr podzemních podlaží. Celá forma je ucelena a spojena obvodovou zdí, která je i hlavním konceptem - dům ve zdi – a přináší vizuální i akustickou bariéru od rušného dopravního provozu místa, ačkoliv by chodcům ubírala jednu z nejdůležitějších parkových cest.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný