Výstava ateliérových prací

Anotace

Řešené území se nachází přímo na pomezí tří Pražských historických čtvrtí - Vršovic, Nuslí a Michle. Díky této své periferní poloze se tu vždy manifestovaly funkce pro město spíše obslužné - pole, cesty, železnice a posléze výrobny, sklady a dílny. I dnes, když se městská tkáň nachází všude kolem, se tato lokalita vidině mětskosti urputně brání. Díky probíhajícícmu zahušťování tomu tak ale nebude na věky, v metropolitním plánu, jsou její části určené, jako rozvojová území, opodál vznikající linka metra D zvýší ceny pozemků a tím i tlak na rozvoj zástavby Naším úkolem je zjistit, jak tuto změnu iniciovat přirozeně a nenuceně, tak, aby se zachoval a třeba i posílily rozličné charaktery této lokality. Řvoucí dynamika projíždějících vlaků na straně jedné a a klidná poetika Botiče na té druhé.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán