Závěrečné práce

Nákladové nádraží Žižkov

Bc. Roman Chvilíček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je nalezení nového využití areálu Nákladového nádraží na Žižkově. Projekt se zaměřuje na samotnou konverzi objektů nákladového nádraží, které ztratilo své využití. Konzervace budovy je proti smyslu samotné podstaty jejího funkcionalistického významu. Vzhledem k rozsahu objektů je nutné hledat využití kombinující několik funkcí, jejich vzájemnou interakci, synergii. Je třeba udělat revizi, přetvořit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.