Výstava ateliérových prací

Základní Umělecká Škola KlamovkA

Hana Petelová

Anotace

V tomto semestru jsem se soustředila na další rozpracování svého bývalého projektu Základní umělecké školy Klamovka. Šlo mi o podstatu konstrukční stránky objektu, tedy výběr vhodné nosné konstrukce, nadefinování důležitých skladeb konstrukcí a detailů a vyzdvihnutí typických řezů se zobrazením akustického opatření ve formě obkladů a pohledů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný