Výstava ateliérových prací

The Flowing Belt

Bc. Julie Pelánová

Anotace

Projekt se zabývá jižní částí štrasburského zeleného pásu. Hlavním problémem této oblasti je nejednotnost a roztříštěnost stávající zeleně. Nezachovaly se zde téměř žádné historické parky většinu území zabírají rozsáhlá sportoviště, továrny a další soukromé plochy. Návrh propojuje stávající zeleň a využívá při tom řeku jako přirozený biokoridor. Kromě toho se zabývá i dopravou a pohybem a přináší nové atraktory do zapomenutého koutu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt