Výstava ateliérových prací

Družstvo Novšie Dvory

Max Neradný

Anotace

V pražskej mestskej časti Nové Dvory sa chystajú veľké zmeny. Pozornosť investorov a developerov pritiahol projekt výstavby novej linky metra D. V súvislosti s tým vznikla nová územná štúdia, ktorá má novodvorský brownfield premeniť na modernú mestskú štvrť. Zadaním tohto semestra bolo vypracovať štúdiu k bakalárskej práci. Predmetom tejto práce bude obytná stavba, ktorej investor je bytové družstvo. Kolektív vlastníkov sa tu rozhodol vybudovať svoj nový domov a majú na to dobrý dôvod – k dispozícii je parcela s fasádou do lokálneho námestia a poloverejného vnútrobloku, umiestnená v centre novej štvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout