Výstava ateliérových prací

Mezi proudy

Miriam Langerová

Anotace

Název projektu Mezi proudy je odvozen od polohy řešeného území, které je situováno v centru města Plzeň. Území se nachází uprostřed „mezi proudy“: řeky Radbuzy, železniční trati, ulicemi Americká a Ukrajinská. Jedná se tedy o důležité místo celoměstského významu, které se urbanistické řešení pokouší upevnit. A hlavním prostředkem k tomu je osa, která spojuje vstup do historického centra (zelený pás kolem centra Plzně) a hlavní nádraží. Osa umožní přímý průhled z města na nádraží a je koncipována jako živé veřejné prostranství. Značnou část návrhu tvoří také dostavby bloků, které jsou v současné době nedefinované.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna