Výstava ateliérových prací

Bytový dům Sharp

Bc. Hanele Mirčeva

Anotace

Cílem semestrální práce bylo navrhnout dům s vlastním konceptem bydlení, který by mohl být přínosný pro obyvatele Prahy i jinak, než jen jako developerské bydlení. Já jsem se rozhodla pro kombinaci běžných bytů a menších bytů, které by měly být více dostupné pro seniory, kteří obvykle žijí v páru nebo zcela sami a nepotřebují tak velký byt. V prvních 5 podlažích jsou pro ně vyčleněné menší 1kk a 2kk byty. Pro seniory je zde také zahrada na střeše, kde mohou trávit čas odpočinkem s pocitem, že jsou mimo město. Ve vyšších podlažích se již nachází běžné 2kk a 3kk byty a v posledních patrech se nachází velké 4kk byty pro rodiny s dětmi. Parter má funkci kavárny. Dům se snaží být jednoduchý. Ale je výrazný díky ostrým hranám. https://autode.sk/3XiVttS

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.