Výstava ateliérových prací

Úprava okolí bytového domu u Grébovky

Sandro Nanić

Anotace

V zímní semestru 2019/2020 jsem v ateliéru navrhoval bytový dům u Grébovky. Následující semestr jsem projekt zpracovával v rámci bakalářské práce na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Letos tento návrh doplňuji o návrh úpravy okolního prostoru na úrovni realizačního projektu - ATRN. Práce se zabývá především technickým řešením detailů návazností povrchů a skladeb konstrukcí. V návrhu také zpracovávám detailní řešení nového veřejného schodiště, které je přímo napojené na bytový dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský