Závěrečné práce

Křižíkův dům světla na Karlíně

Bc. Vilém Hrubý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Přechod mezi tmou je stejně rozdílný jako mezi černou a bílou, proto vše co souvisí s tmou by mělo být v co nejtmavších tónech nejlépe v černých materiálech a vše co souvisí se světlem naopak ve světlých materiálech. Zjednodušeně: tma = černá, světlo = bílá. Ale proto abychom poznali světlo musíme se ponořit do tmy. A když metro představuje tmu, pak výjezdem z něj bychom měli vstoupit do světla - tudíž do domu světla. Filosofický kruh - genius loci - daného místa se uzavírá a vytváří tak jednoznačné a jediné správné zadání a tedy i řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.