Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Michaela Doubravová

Ocenění

Anotace

Probouzet se s vůní květin a stromů. Sbírat mátu s ranní rosou. Snídat venku a poslouchat šumění listů. Hledám, jak se v Praze uzemnit. Do heterogenního prostředí na Vršovické, které je značně ovlivněno přiléhající vlakovou a automobilovou dopravou, usazuji dekonstruovaný blok. Svým tvarem uzavírá prostředí sousedící mateřské a základní školy a v sobě schraňuje klidný dvůr. Do dvora pouštím lidi a slunce. Byty otvírám směrem ven a obohacuji je kvalitami venkovního prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský