Výstava ateliérových prací

VÝCHODNÁCHODODCHOD

Bc. Linh Ha Trinh

Anotace

Současný stav parcel v ulicích Parkány a Raisova je výrazně definován želenici, která působí jako bariéra mezi centrem a zbytkem města. S návrhem nové železnice se zde počítá i s revitalizací jejího okolí. Nový plán počítá s vyšší atraktivitou okolí – vyskytují se zde tržnice, umělecké prostory, kavárny, hotely, parky a byty. V ulici Parkány je navržen bytový dům s městskou knihovou. Na druhé straně železnice (Raisova ulice) jsou navržené dvě nové stavby. I přesto, že se jedná o nové struktury, zachovávám zde funkce starých bouráných budov. Jelikož jejich význam je ve městěm significantní. Jedná se o požární stanici a školní jídelnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov