Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM IIi

Bc. Jiří Kouba

Anotace

Projekt vznikne na místě již stojícího objektu, pro který prostor náležitě nahradí. Zaplní proluku, srovná rovinu střech okolních budov na přibližně stejnou úroveň a doplní nároží křižovatky. Napojí se do proluky ke slepým fasádám přiléhajících domů. Zpřístupní dodnes nevyužívaný vnitroblok a zkultivuje své okolí zelení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov