Výstava ateliérových prací

Bydlení Vršovická

Bc. Martin Krejčí

Ocenění

Anotace

Vnitřní město nebo periferie? Jedna ze vstupních bran do Vršovic a Nuslí mezi Havlíčkovými sady a Nádražím Vršovice, a přesto působí neutěšeně, bez charakteru. Člověk jako by se na chvíli ocitl jednou nohou v jiné dimenzi. Nesourodá skupina staveb různých funkcí a charakterů v kombinaci s přemírou veřejného prostoru, vágnost, absence schopnosti místo pojmenovat, identifikovat… Tyto neduhy lze odstranit či potlačit a prostředí vylepšit tím, že místo definuji, dám mu smysl a charakter. Proto na parcelu navrhuji soubor intenzivních, ale lidských, bytových domů, jako první vlaštovku přeměny celého území, které se v blízké době po výstavbě metra D promění v jeden z hlavních dopravních uzlů Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský