Závěrečné práce

Co s Vinoří? Vinoř - nové náměstí a park

Pilařová Berenika

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce pojednává o přeměně míst v centru Vinoře na náměstí a park. Projekt je vyústěním snahy o definování nového centra, neboť se historické náměstí ocitlo na kraji obce a zcela neplní funkce hlavního veřejného prostoru. Nově jsou definována vhodná místa pro plnění těchto funkcí a navrženy veřejné prostory v návaznosti na okolí. Náměstí je koncipováno jako hlavní veřejný prostor pro konání různých akcí a festivalů. Park jej propojuje se základní školou, poskytuje možnost návštěvy nové kavárny a blízkého dětského hřiště. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.