Výstava ateliérových prací

Soulad volnosti s respektem

Sophie Watierová

Anotace

Halda u Vrapic, která v člověku vyvolává pocit neklidu. Nevyužití krásného výhledu na údolí. Neuspořádání. Přenesením pocitů z krajiny mého srdce, které člověku dávají na výběr, jsem haldu navrhla tak, aby v mém návrhu každý našel sám sebe. A místo využilo svého potenciálu. Krajina plná možností. Najdi sebe. Najdi svou vlastní cestu. Na vrchol. Na svůj vlastní vrchol. Na místo produkující jistotu. Nejistotu. Dobrodružství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.