Výstava ateliérových prací

MNOHOCHOV

Eduard Kušnír

Anotace

Molochov z Letné sa sťahuje za okraj mesta, na plechové polia blízko Hostivíc. A pozor, množí sa! Útočí na logistické haly možno radikálne, avšak s nehou. Zhluky plechových hál vznikajú na okrajoch miest, aby naplnili potreby súčasnej doby. Slúžia pre náš komfort, avšak za cenu neprirodzeného zásahu do krajiny. Bezduché prostredie nekonečných plechových fasád a striech sa pokúšam narušiť. Mnohochov si vyberá beznádejné miesto dvoch hál, oddelených od mestečka železničnou traťou. Vyrastá zo zeme z oboch strán a líniovo sa plazí po strechách. Dovalil sa až do úzkeho priestoru medzi halami a svojou hmotou ho vypĺňa. Zastavia ho však gumené kamiónové doky, ktoré dočasne prenecháva logistike.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch