Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ DVORY

Lusine Martirosian

Anotace

Území za Jižní spojkou je vnímáno jako špatně dostupná okrajová část hlavního města převážně rezidenčního charakteru. Nová linka metra D přináší jižní části Prahy potenciál proměnit neurčitá místa v okolí budoucích stanice. Návrh je zasazen do urbanistické studie lokality Nové Dvory. Základní škola je určena pro 540 žáků nebo 2 paralelky a spojuje: 1.stupeň – 1. až 5. třída, 2.stupeň – 6. až 9. třída a přípravnou třídu odpovídající poslednímu ročníku mateřské školy. Jednotlivé stupně jsou odděleny pro odstranění konfliktů, ale i pro rozdílnou výšku nábytku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha