Výstava ateliérových prací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ DVORY

Lusine Martirosian

Anotace

Území za Jižní spojkou je vnímáno jako špatně dostupná okrajová část hlavního města převážně rezidenčního charakteru. Nová linka metra D přináší jižní části Prahy potenciál proměnit neurčitá místa v okolí budoucích stanice. Návrh je zasazen do urbanistické studie lokality Nové Dvory. Základní škola je určena pro 540 žáků nebo 2 paralelky a spojuje: 1.stupeň – 1. až 5. třída, 2.stupeň – 6. až 9. třída a přípravnou třídu odpovídající poslednímu ročníku mateřské školy. Jednotlivé stupně jsou odděleny pro odstranění konfliktů, ale i pro rozdílnou výšku nábytku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha