Výstava ateliérových prací

Bydlení Vršovická

Matúš Vavro

Anotace

Teplo domova, ktoré siaha cez dvor, až do ulice, medzi susedmi a medzi domami. Budovanie komunity vo veľkomeste bez odcudzenia voľby anonymity. Komunita s jasnou identitou, ktorá nevzbudzuje pozornosť od okolia. Dokážu sa pražáci pozdraviť na chodbe, alebo zaklopať susedovi, keď nevedia nájsť vývrtku na víno? Dokážu prať špinavé oblečenie spolu v jednej miestnosti, alebo prehodiť pár slov pri cigaretke na spoločnej pavlači. Jasné že áno, len sa k tomu ešte stále nechcú priznať. Návrh hľadá najväčšie kvality vo fenoménoch a elementárnych aspektoch Vršovíc (vertikálne členenie Vlasty a zástavby z 50. rokov, nepravidelnosť uličnej čiary Vršovickej, bloky z prvej polovice minulého storočia, otvorené dvory medzi domami...) a syntetizuje ich do niečoho súčasného.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský