Výstava ateliérových prací

KOZLÍK

Aneta Kůšová

Anotace

Kozlík jsem navrhovala vrámci klauzury v letošním zimním semestru v ateliéru Jaroš- -Bednář. Prvotní impuls byl navrh- nout kozlík z celistvé plochy, který bude mít zajímavou křivku a zároveň splňovat potřeby uživatele

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš