Výstava ateliérových prací

Dům Petrohradská

Bc. Daniel White

Anotace

V místě, kde Vršovická třída křižuje Botič, dnes leží neutěšený brownfield. Z týmové spolupráce vzešel městský blok o pěti domech, který má navrátit místu svou městskost; hustota, aktivní parter, uliční čára, děje, ale také ostrůvky zeleně, zpřístupněný Botič, místa klidu, zastavení, odpočinku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán