Výstava ateliérových prací

Rybářská závaží ze skla

Matěj Čížek

Anotace

Dávno jsme přestali používat olovo pro výrobu nádob na pití a jídlo, nebo třeba vodovodní potrubí kvůli jeho toxicitě. Rybáři však stále používají olověná závaží ve svých montážích. Velké množství těchto závaží se při rybolovu ztratí a zůstávají přímo ve vodě a jejím okolí, kde mají přímý negativní vliv na zdraví všech živých organizmů. Ve své práci se odkazuji především na studii vypracovanou v Kanadě v roce 2003, která se právě touto problematikou detailně zabývala. Data, které tato studie předkládá mě utvrdily v tom, že je nutné olovo v rybářských závažích nahradit.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš