Závěrečné práce

OBNOVA AREÁLU ZÁMKU VE ZDIBECH U PRAHY

Zatloukalová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zámek a přilehlý hospodářský dvůr ve Zdibech u Prahy tvoří pozoruhodný areál. Vzhledem k jeho pohnutému osudu od poloviny 20. století se některé objekty dochovaly spíše v torzálním stavu, přesto ale skýtá velký potenciál pro turisty, místní spolky a občanská sdružení. Diplomová práce se zabývá šetrnou obnovou stávajících objektů, která je možná i díky vypracovanému stavebně historickému průzkumu. Zároveň se snaží přidat novou soudobou vrstvu, která podpoří charakter místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.