Výstava ateliérových prací

Platanské náměstí

Bc. Sára Kirjakovská

Anotace

Mezi navrhovanými bloky vzniká významný veřejný prostor. Jedná se o náměstí, kterému dominuje přetékající kašna a pět velkých platanů. Navazující pěší promenáda, lemována podloubími a stromořadím, vede k plácku u Radbuzy. Zde u nábřeží je navrženo místo zastavení u pítka pro osvěžení. Všechny tyto prostory dávají vzniknout novému propojení centra Plzně s nádražím a vytváří pohodlnou a vjemově bohatou cestu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna