Výstava ateliérových prací

Anotace

Tento projekt se zabývá možností využití švestkových pecek jakožto odpadního materiálu vzniklého při výrobě slivovice. Rozhodla jsem se tento materiál propojit nazpět s produktem, od kterého se oddělil a tak vzniknul obal na lahev slivovice vyrobený z drcených pecek. Pecka ve švestce? Švestka v pecce.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš