Závěrečné práce

Elektronické zařízení

Bodnárová Natália

Design, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je design zařízení TremLog, které slouží k měření tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou a je vyvíjeno Fakultou elektrotechniky ČVUT v Praze. Cílem práce byl návrh a realizace funkčního medicínského zařízení, jenž bude splňovat požadavky na ergonomii, uživatelský komfort a adekvátní estetiku. Finální design přístroje spočívá ve vytvoření kompaktní řídící jednotky s integrovaným organizérem pro uskladnění pěti nově navržených senzorů na tělo. Celý návrh je založen na využití technologie 3D tisku a svým konstrukčním řešením zohledňuje potřebu rozebíratelnosti a univerzality senzorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.