Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bastiony

Petr Lhoťan

Anotace

Bastiony Mariánských hradeb leží ladem stejně, jako skoro celé barokní opevnění pražského levobřeží. Má diplomová práce zkoumá možnost zástavby na bastionu sv. Václava a funguje jako typové řešení pro zbylé opevnění. Řešené území je vymezeno eskarpou bastionu sv.Václava a ulicemi Jelení a U Prašného mostu. Mou odpovědí je město, která přijímá hradby za své. Nalezl jsem stavební program ve formě kombinace městského nájemního a vlastnického bydlení, komerčních služeb v parteru, administrativy a občanské vybavenosti. Mnou navrhovaný dům je stavba stojící na hraně terénního zlomu jako hradčanské paláce, jednoznačně a srozumitelně vymezující veřejný prostor jako blízké dejvické bloky. Společný slunný vnitroblok otevírající se k jihu přidává kvality, jaké známe ze zahradních měst v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.