Výstava ateliérových prací

Anotace

Ulice Ukrajinská jako tepna proudící městem, tepna bez uliční fronty. Dnes bariéra, která dělí blízké jádro Plzně s hlavním plzeňským nádražím a přilehlou městskou částí Petrohrad. Ulice na ní kolmá – Americká – má však odlišný charakter. Jde o městskou třídu s odpovídající zástavbou a parterem, a je lemována vzrostlými platany, které navazují na stromořadí pří nábřeží. Základním pilířem návrhu je definice a vymezení veřejných ploch Ukrajinské ulice, která svou dopravní velkorysostí překračuje potřebné kapacity. V rámci našeho projektu navrhujeme dostavbu bloku, který v ulici Ukrajinská svou uliční čarou navazuje na historickou zástavbu. Ta v těchto místech stávala a byla zbourána při vzniku této vysokokapacitní tepny, kterou posouváme a zužujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna