Výstava ateliérových prací

Návod - Trojmezí

Martin Řezáč

Anotace

Trojmezí je v současnosti nezastavěné území rozkládající se mezi městskými částmi Chodov, Záběhlice a Hostivař. Jedná se o kilometr čtvereční převážně ozeleněné plochy. Návod slouží jako inspirace k citlivé proměně, jak by se mohlo v budoucnosti s Trojmezím nakládat. Tuto oblast vnímám jako silný a ojedinělý prvek ve městě, pomocí poměrně malých zásahů a obnov by mohlo celé místo ožít. Území má veliký potenciál pro okolní obyvatele, jako místo volnočasové, přírodní a s přidanou hodnotou ve formě čerstvého ovoce a zeleniny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek