Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Spona jako symbol a nositel informací o Íránském boji za svobodu

BcA. Kateřina Šmídová

Anotace

Může se zdát až bizarní, že se designér snaží řešit politický a sociální problém sponou. Nicméně, projekt není zaměřen na finální produkt ale na informace, které představuje. Jeden z mála způsobů jak můžeme pomoci, je o tom mluvit co nejvíc a postupně vytvářet tlak na stát z venčí. Spona představuje nositele těchto informací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel