Výstava ateliérových prací

Anotace

Tématem zimního semestru bylo hledání náhrady a zkoumání ekonomicky a ekologicky dostupných alternativ.

Z počátku jsem hledala problém, který by bylo potřeba vyřešit produktem, či jeho úpravou. Téma náhrady je v současnosti velmi diskutované, a tak jsem hledala prostor pro náhradu v energetickém odvětví - konkrétně u využívání energie v místě, kde by se mohl nacházet i alternativní zdroj energie.

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na fitness centra, zejména na možnou přeměnu a využití mechanické energie a její následné uložení, nebo přímé využití v provozu centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš