Diplomové práce

CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA

Bc. Riana Füriová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Podstata zadania tkvie v overení možností danej lokality, bez obmedzenia, pri aplikácii súčasnej  funkcie územia a so zachovaním obsahu programu Galérie súčasného umenia DOX. Diplomový projekt si tak kladie za cieľ vytvoriť priestor pre stretávanie, rozvíjanie a inšpiráciu a zároveň vytvára možnosť presadzovať a prezentovať súčasné umenie v medzinárodnom kontexte.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.