Výstava ateliérových prací

Libreria nel muro

Hana Novotná

Anotace

Nadějný student výtvarných umění prochází zahradou. Zrovna vyšel z budovy akademie. V pravé ruce pizza, v levé kresby. Na nebi milánské slunce, které na něj hledí úzkými paprsky mezi listy stromů. Pustí se do malé kávy v kavárně do velkého kousku quattro formagi, jenž stále okupuje jeho pravou ruku. Pln energie jde lovit knihu. Až si ji vypůjčí, sedne si s ní do studovny na jeho oblíbené místo. Bude si ji číst na terase při západu slunce. Opustí knihovnu; odejde s publikací v pravé ruce, levou mu budou stále zaplňovat kresby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.