Závěrečné práce

Regenerace a dostavba náměstí v Hronově

Bc. Jitka Poláková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší dostavbu rohové parcely na náměstí ČSA v Hronově ve východních Čechách. V současné době se zde nachází oplocený pozemek se zhotovenou základovou deskou. Pozemek je využíván jako provizorní parkovací plocha. Cílem projektu bylo vyřešit dopravní souvislosti a vhodně doplnit hmoty v prolukách na náměstí. Novostavba „Poštovního domu“ byla řešena formou studie. Cílem návrhu bylo efektivně využít lukrativní plochu jak pro funkci pošty, tak i pro funkci bydlení. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.