Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Studovna v parku

Alexandra Nikolić

Anotace

Přízemní, pavilonová stavba svou formou reaguje na stávající park. Půdorysná stopa vzešla z konkrétního zaměření vzrostlých stromů, snahy o šetrnost k nim a o co nejefektivnější způsob jak stromy zachovat a zároveň vytvořit kompaktní dům. Jádro knihovny, dlouhý průchozí prostor, je určen primárně pro setkávání. Z centrální části vyrůstají čtyři oddělené klidné studovny. Rámec celé knihovny tvoří zeď, ohraničující celý komplex učeben a vytvářející mezi nimi využitelné prostory. V celém objektu se střídají prosklenné a plné stěny a zároveň vnitřní prostory s venkovními. Integrální část exteriérových prostorů tvoří stromy z původního parku. V cihlových stěnách ve venkovních prostorech jsou vyřezány otvory umožňující průhledy ven. Materiálově je použita kombinace cihel, dřeva, skla.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.