Závěrečné práce

KONVERZE HISTORICKÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU BÝVALÉ ELEKTRÁRNY "HISETA" V SARAJEVU

Hadžić Medina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál bývalé elektrárny se nachází v samém centru města Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Areál je v ruinách už 30 let, od 2. května 1992 od okupaci Sarajeva. Areál je od roku 2015 klasifikován jako národní památka a od 2. července 2020 je na seznamu “národních památek významných pro Bosnu a Hercegovinu”. Hlavním úkolem diplomové práce bylo na základě průzkumu a vyhodnocení potenciálu navrhnout konverzi a adaptaci silně zdevastovaného areálu bývalé elektrárny pro nové důstojné funkční využití. Pozornost byla v první řadě věnována zachování torza obvodových zdí, které budou fungovat jako obálka fasády a návrhu nového provozního řešení. Areál bývalé elektrárny byl posouzen z hlediska památkových a urbanistických hodnot a na jejich základě bylo zvoleno jeho nové využití pro technické muzeum. Tato práce se zabývala i vztahem areálu k současnému kontextu downtownu Sarajeva.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.