Výstava ateliérových prací

Střelecký ostrov - Litoměřice

Bc. Nikol Stojanová

Anotace

Na jihu od samotného centra města Litoměřic se u břehu řeky Labe dostáváme ke Střeleckému ostrovu, který řeka odděluje říčním ramenem obíhající ostrov. Pro řešení problémů spojeným s dopravou, kde auta nejen blokují cestu, ale i znepříjemňují pobyt návštěvníkům, je před vjezdem na lávku (spojující ostrov s pevninou) navržen parkovací dům. Na západním výběžku ostrova se nachází exteriérová galerie soch. Pro zpříjemnění prohlížení soch a možnost jejich sbírku rozšířit i o díla určená pro vystavování v interiéru je zde navržen výstavní pavilon. Díky jeho tvaru lze dům přejít “z jedné strany na druhou“, a tak kromě krás uvnitř nabízí i výhledy do okolí, především na blízký soutok Labe s Ohří.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho