Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Mediateka Via Senato

Bc. Patrik Michal Berinšter

Anotace

Záklanou a najvlastnejšou témou knihovny je sprostredkovanie. Novoveká predstava o pojme medium označovala akúsi strednosť, neutrálnosť, ktorá predáva čistú, neskreslenú skutočnosť. Jeho ambíciou bolo eliminovať všetky nepodstatné sprostredkovatele. Dnes už nám táto predstav však pripadá archická. Prostredníctvom media sa stýkame so skutočnosťou,je nástrojom jej poznávania. Návrh je negatívom, reformáciou substancie pôvodného Palazzo del Senato, na ktorý nadväzuje. Zatiaľ čo palác bol jednotným, jednoznačným útvarom, nový dom je fragmentarizovaný, čiastkový a prepojený len sekúndárne. Je ale platformou pre komunikáciu jednotlivých médií. Návrh zachováva signifikantné fragmenty paláca s dvormi, no mení pôvodné funkcie a vyýznamy objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.