Výstava ateliérových prací

Plavidlo Ploio

BcA. Zuzana Šimůnková

Anotace

Plavidlo Ploio je koncept formy cestování využívajícího vodní plochu jako možnost separace v rámci dlouhotrvající pandemie. Produkt není primárně určen pro dlouhé přeplavby na volném moři. Jeho hlavní funkcí je zakotvení v dohledném okolí pevniny. Tvoří tak jakýsi ‚plovoucí atol‘, na kterém je možné komfortně trávit čas v přímém kontaktu s přírodou a daleko od ohrožení pandemickou situací. Tvarosloví vychází ze stability plavidla.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit