Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Individuální bydlení

Simona Galiová, Natálie Buchalová

Anotace

Základním konceptem našeho návrhu bytového domu v areálu Koh-i-noor Vršovice bylo vytvoření individuálního bydlení poskytující obyvatelům domu klidné prostředí pro jejich vlastní potřeby. Specifikem navrhovaného domu je systém rodinných domů v bytové stavbě. Byty jsou vícepodlažní a mají rozdílné výškové úrovně v podobě odsazených podlaží. V parteru se nachází dvojpodlažní architektonické studio, které se otevírá do vnitrobloku a vytváří příjemné pracovní prostředí v kontaktu s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.