Výstava ateliérových prací

Základní hudební škola Dlabačov

Christian Stirber

Anotace

Bývalá točna na Dlabačově od pádu socialistického režimu nenalezla nové využítí a dále chátra. Jedná se o urbanisticky velmi zajímavou parcelu, na které jsem se rozhodl navrhnout základní hudební školu. Budova je situována na jihozápadním cípu pozemku přímo u autobusové zastávky zajišťující bezpečnou dopravu pro děti. Koncept hmoty vychází z polohy sálu pro 220 diváků, který se nachází v 4. NP a stoupání ulice Vaníčkova. Konzolované 2.NP odlehčuje jinak těžkou, dominantní stavbu, která kombinuje železobetonový skelet s členěnou cihlovou fasádou. Práce s reliéfy u oken a na fasádě dává domu moderní ráz v klasickém provedení. Kromě standartních učeben ZHŠ jsou k dispozici také 2 nahrávací studia a zkušebny pro orchestr a sbor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký